Docker

Docker LEMP Stack

Docker, LXC (Linux Containers) teknolojisini kullanarak uygulama geliştirmeyi, konuşlandırmayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran açık kaynak kodlu bir platformdur. Konteyner ise Docker Engine tarafından çalıştırılan birbirinden izole işlemlerin her biridir. Kurulumu