Ubuntu/Linux Mint İçin Çoklu Medya Dönüştürücü: Curlew

Ubuntu/Linux Mint İçin çoklu medya dönüştürücüsü olarak kullanabileceğimiz uygulamamızın adı Curlew. Curlew, çok işlevsel bir medya dönüştürücü 100’den fazla format destekliyor kullanımı Winff’e oldukça benziyor.

Kurmak için uçbirimde;

sudo apt-get install python python-gobject gir1.2-gtk-3.0 ffmpeg mencoder libavcodec-extra-53 xdg-utils
wget -O curlew.tar.gz http://goo.gl/WLIXM
sudo tar xzvf curlew.tar.gz -C /usr/bin/
cd /usr/bin/curlew/
sudo ./install

Komutlarını sırayla veriyoruz. Uygulamamız kuruldu güle güle kullanın.

Bir Cevap Yazın