Primus: Bumblebee İçin Daha İyi Performans Ve Az Güç Tüketimi

NOT: Bu makale geçerliliğini yitirmiştir. Lütfen buradaki konuyu inceleyin

Bumblebee’yi bu yeni yöntemle kullanmak daha iyi performans ve daha az güç tüketimi getiriyor. Yaklaşık olarak 50-70 fps daha fazla performans alabiliyorsunuz, ayrıca bilgisayarınızın aşırı ısınmasını engelliyor (özellikle oyunlarda).

Kurulumu

$ sudo add-apt-repository ppa:zhurikhin/primus
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install primus
$ sudo apt-get install primus-lib:i386 //sadece 64bit işletim sistemi için

Daha sonra tavsiye bilgisayarınızı tekrar başlatın.
Son olarak kullanımı

$ primusrun program_adi
$ vblank_mode=0 primusrun program_adi

şeklinde olacak.

Güncelleme

Bumblebee Stable deposuna yerleşti.  Yeni kurulum şekli

$ sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install primus$ sudo apt-get install primus-libs-ia32:i386 //sadece 64bit işletim sistemi için

şeklinde olacak.

Kurulumdan sonra /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyası içindeki Bridge=auto seçeneğini Bridge=primus olarak değiştirin. Ayrıca bunu komut satırından aşağıdaki şekilde de ayarlamanız mümkün:

$ optirun -b primus UYGULAMA

NOT: Eğer eski depoyu kaldırıp bumblebee stable deposundan tekrar kurulum yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olacak. Önce primus ve primus-lib:i386 yı kaldırmanız gerekiyor. Daha sonra eski depoyu silip depoları güncelledikten sonra yeni depolardan kurulum yapabilirsiniz. Aksi taktirde primus-libs:ia32:i386 nın kurulumunda aşağıdaki gibi hata alacaksınız.

The following packages have unmet dependencies:
primus-libs-ia32:i386 : Depends: primus-libs:i386 but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
And when I try to run 'apt-get -f install':
The following NEW packages will be installed:
primus-libs:i386
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/81.9 kB of archives.
After this operation, 308 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
(Reading database ... 279798 files and directories currently installed.)
Unpacking primus-libs:i386 (from .../primus-libs_20130225-1~preciseppa2_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/primus-libs_20130225-1~preciseppa2_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/i386-linux-gnu/primus/libGL.so.1', which is also in package primus-lib:i386 201302241855git~precise1
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/primus-libs_20130225-1~preciseppa2_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

bu hatayı çözmek için de sırasıyla

$ sudo apt-get install ppa-purge
$ sudo apt-get purge primus*
$ sudo apt-get remove primus-libs-ia32:i386 primus-lib:i386
$ sudo ppa-purge ppa:zhurikhin/primus

sonra ppa:zhurikhin/primus silin ve depoları güncelleyin

$ sudo apt-get update

daha sonra kurulumu güncel depolardan devam ettirin.

Nvidia GeForce GT540M ekran kartı için performans sonuçları

$ glxspheres
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0xa1
Context is Direct
OpenGL Renderer: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile
60.263890 frames/sec - 67.254501 Mpixels/sec
60.228753 frames/sec - 67.215289 Mpixels/sec
59.132661 frames/sec - 65.992050 Mpixels/sec
60.192372 frames/sec - 67.174688 Mpixels/sec
60.179553 frames/sec - 67.160382 Mpixels/sec
60.128575 frames/sec - 67.103489 Mpixels/sec
$ optirun glxspheres
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x21
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2
103.516968 frames/sec - 115.524936 Mpixels/sec
106.732387 frames/sec - 119.113344 Mpixels/sec
108.833207 frames/sec - 121.457859 Mpixels/sec
112.834903 frames/sec - 125.923752 Mpixels/sec
115.311100 frames/sec - 128.687188 Mpixels/sec
107.253876 frames/sec - 119.695326 Mpixels/sec
112.971382 frames/sec - 126.076062 Mpixels/sec
$ primusrun glxspheres
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0xa1
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2
61.139951 frames/sec - 68.232185 Mpixels/sec
60.192008 frames/sec - 67.174281 Mpixels/sec
60.135471 frames/sec - 67.111186 Mpixels/sec
60.172005 frames/sec - 67.151957 Mpixels/sec
60.235716 frames/sec - 67.223059 Mpixels/sec
60.234079 frames/sec - 67.221232 Mpixels/sec
60.136419 frames/sec - 67.112244 Mpixels/sec
$ vblank_mode=0 primusrun glxspheres
Polygons in scene: 62464
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
Visual ID of window: 0xa1
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
148.212149 frames/sec - 165.404758 Mpixels/sec
152.029717 frames/sec - 169.665164 Mpixels/sec
159.460841 frames/sec - 177.958299 Mpixels/sec
160.667751 frames/sec - 179.305211 Mpixels/sec
159.398701 frames/sec - 177.888951 Mpixels/sec
159.217290 frames/sec - 177.686496 Mpixels/sec
159.670784 frames/sec - 178.192595 Mpixels/sec
159.451016 frames/sec - 177.947334 Mpixels/sec
158.694496 frames/sec - 177.103057 Mpixels/sec
156.555376 frames/sec - 174.715800 Mpixels/sec
157.814316 frames/sec - 176.120777 Mpixels/sec
156.515449 frames/sec - 174.671241 Mpixels/sec

Bir Cevap Yazın