Arch Linux Kurulum Rehberi

Arch Linux, kurulumuyla birçok kişinin gözünü korkutan bir dağıtım. Ancak sanılanın aksine Arch Linux kurulumu oldukça kolay ve öğretici bir işlem. Umuyoruz ki bu rehberimizle sorunsuz bir kurulum yapabileceksiniz.

Kurulum aşamalarına başlamadan önce, bu rehberin sisteminizdeki tek işletim sisteminin Arch Linux olacağı varsayılarak hazırlandığını unutmayınız. Mevcut işletim sisteminizin yanına Arch Linux kurulumu yapacaksanız, işlemlere başlamadan önce depolama biriminizde Arch Linux kurulumu yapacağınız alanı ayırmanız gerekmektedir. Rehber içerisinde yer alan X‘ler sizlerin kendi depolama alanlarınızdan öğrenmeniz gereken sayılar veya depolama birminizi belirtiyor olabilir. Herbirinin birbirinden farklı olacağını unutmayınız ve kurulum aşamalarında mutlaka bu sayıları kontrol ederek ilerleyeniz. Şimdi kuruluma başlayabiliriz.

Öncelikle, kurulum ekranında kullanılacak olan klavye düzenini ve fontu belirtiniz.

# loadkeys trq
# setfont lat5-16.psfu

Eğer UEFI kurulum yapılıyorsa;

# ls /sys/firmware/efi/efivars

komutundan sonra kalabalık bir çıktı almanız gerekiyor. Komuttan herhangi bir çıktı almazsanız bilgisayarınız BIOS modunda demektir.

İnternet bağlantınızı ethernet kablosu yardımıyla sağlıyorsanız sistem otomatik olarak internete bağlanmıştır. Kablosuz bağlantı için;

# wifi-menu

yardımıyla bağlantınızı sağlamanız gerekmektedir. İnternet bağlantınızı kontrol etmek için;

# ping -c3 www.google.com

komutuyla Google’a veya istediğiniz başka bir internet sitesine ping gönderebilirsiniz.

Sistem saatinizi ayarlayınız.

# timedatectl set-ntp true

Artık disk bölümlendirme kısmına geçebiliriz. Mevcut HDD ve/veya SSD bölümlerinizi görmek için;

# fdisk -l

komutunu giriniz. Biçimlendirmek istediğiniz bölüm isimlerini bir yere not alnız. Ardından;

# parted /dev/sdX

komutunu giriniz.

print

Komutunu vererek doğru depolama biriminin içerisinde olduğunuza emin olun. Ardından BIOS kurulumu için aşağıdaki komutları giriniz.

mklabel msdos
mkpart primary ext4 1MiB 20GiB
mkpart primary linux-swap 20GiB 24GiB
mkpart primary ext4 24GiB 100%
print

Burada root, home ve swap dizinleri için ayrı bölümler oluşturduk. Eğer SSD üzerine kurulum yapıyorsanız swap alanı oluşturmayınız. En son verdiğiniz print çıktısından sonra root dizininizin yanında yazan numarayı not ediniz ve aşağıdaki komutu veriniz.

set X boot on

UEFI kurulum için;

mklabel gpt
mkpart ESP fat32 1MiB 513MiB
mkpart primary ext4 4.5GiB 24.5GiB
mkpart primary linux-swap 513MiB 4.5GiB
mkpart primary ext4 24.5GiB 100%

BIOS kurulumdan farklı olarak, burada ESP olarak belirttiğiniz bölüme;

set X boot on

komutu vermeniz gerekiyor. Bölümlendirme işlemi bittikten sonra;

CTRL + D

ile parted‘dan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi ayırdığınız bölümleri biçimlendirmeniz gerekiyor. Bunun için bölüm numaralarınızı fdisk -l veya lsblk yardımıyla not aldıktan sonra verilen komutları girmeniz yeterlidir. Burada biz örnek olarak /dev/sda yapacağız ancak sizde bu /dev/sdb /dev/sdc şeklinde olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kullandığınız bir bölümü biçimlendirip veri kaybı yaşayabilirsiniz. root ve home bölümlerinizi biçimlendirmek için;

# mkfs.ext4 /dev/sdaX

komutunu her bölüm için girmeniz gerekiyor. Eğer UEFI kurulum yapıyorsanız ESP olarak belirttiğiniz bölümü fat32 olarak biçimlendirmeniz gerekiyor. Bunun için;

# mkfs.vfat /dev/sdaX

komutunu vermeniz yeterli.

swap alanınız için;

# mkswap /dev/sdaX
# swapon /dev/sdaX

Biçimlendirme işlemleriniz bittikten sonra, öncelikle root bölümünü sisteme bağlamak gerekiyor. Bunun için;

# mount /dev/sdaX /mnt

home dizinini sisteme bağlamak için;

# mkdir /mnt/home
# mount /dev/sdaX /mnt/home

Eğer UEFI kurulum yapıyorsanız;

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sdaX /mnt/boot

Bölümlerinizi bağladıktan sonra kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle temel paketlerin inmesi gerekiyor.

# pacstrap -i /mnt base base-devel

İndirme işlemleri bittikten sonra sisteminizin depolama alanlarınızı tanıması için fstab oluşturmanız gerekiyor.

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Bu aşamadan sonra yapılacak olan bütün işlemler, kendi sisteminizin içinde gerçekleşecek.

# arch-chroot /mnt

Ardından sisteminiz için zaman dilimi belirtmeniz gerekiyor. Mevcut örnek Türkiye için verilmiştir.

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

Saatinizi ayarlamak için;

# hwclock --systohc

Şimdi sistem dilini ayarlayacağız.

# nano /etc/locale.gen

İstediğiniz dilin başındaki ‘#‘ işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Önemli olan nokta ise, hangi dili ayarlarsanız ayarlayın mutlaka UTF uzantılı olanında başındaki ‘#‘ işaretini kaldırmanız gerekiyor. Aksi takdirde özel karakterlerde sorun yaşayabilirsiniz. İstediğiniz dilleri ayarladıktan sonra nano içerisinden F3 ve F2 tuşları ile kaydedip çıkınız.

# locale-gen

Komutu ile ayarladığınız dilleri sisteme belirtiniz.

# nano /etc/locale.conf

içerisine belirlediğiniz dili belirtiniz. Biz burada örnek olarak İngilizce’yi kullandık.

LANG=en_US.UTF-8

Ardından nano‘dan tekrar kaydedip çıkınız. X ortamındaki klavye düzeninizi ayarlamak için;

# nano /etc/vconsole.conf
KEYMAP=trq

vconsole.conf içerisine klavye düzeninizi yazdıktan sonra kaydedip çıkınız. Şimdi sisteminize isim vermeniz gerekiyor.

# nano /etc/hostname
linuxapien

Biz linuxapien adını kullandık. Ardından belirlediğiniz sistem adını hosts dosyasına eklemeniz gerekiyor.

# nano /etc/hosts
127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
::1		localhost.localdomain	localhost
127.0.1.1	linuxapien.localdomain	linuxapien

Kablolu internet bağlantısı kullanıyorsanız;

# ls /sys/class/net

komutu ile kablolu arayüz adını öğrenebilirsiniz. Kablolu internet bağlantınızın otomatik olarak başlaması için;

# systemctl enable dhcpcd@enp2s0.service

burada enp2s0 olarak belirtilen kısma sizin kendi arayüz adınızı yazmanız gerekiyor. Kablosuz bağlantı için birkaç tane paket kurmanız gerekiyor.

# pacman -S iw wpa_supplicant dialog

bu paketleri kurduktan sonra sisteminizi yeniden başlattığınızda wifi-menu ile tekrar bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra;

# passwd

komutunu vererek root kullanıcısı için parola belirlemeniz gerekiyor. Kurulumun son aşaması ise sisteminize bir önyükleyici kurmak. Burada örnek olarak Grub anlatacağız, ancak UEFI sistem kullananlar Arch Wiki‘de yer alan systemd-boot kısmına da bakabilirler. BIOS kurulumu yapanlar;

# pacman -S grub
# grub-install --target=i386-pc /dev/sdX

burada X olarak belirttiğimiz yer rakam değil sizin depolama biriminiz. Yani /dev/sda /dev/sdb gibi. UEFI kurulum yapanlar;

# pacman -S grub
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=grub

Grub kurulumu bittikten sonra;

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Tebrikler! Başarıyla Arch Linux kurulumunu gerçekleştirdiniz. Şimdi;

# CTRL + D
# umount -R /mnt
# reboot

komutlarını vererek chroot’tan çıkınız, bağladığınız bölümleri ayırınız ve sisteminizi yeniden başlatınız.

Arch Linux Kurulum Rehberi” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın